Docencia

Docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona

2017-2018
Educació en el Temps Liure de nens i joves
Societat, Familia i Escola
Practicum I
Practicum II
Practicum I
Practicum II
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau

2016-2017
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau

2015-2016
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Practicum I
Practicum II
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau

2014-2015
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Treball de Fi de Grau
Practium I

2013- 2014
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Practicun I
Practicum II
Practicum I
Practicum II


Materiales para la docencia


Pineda, Pilar; Valdivia, Paloma & Ciraso Calí, Anna

Otros méritos de la docencia

2018
Fundació Universitaria del Bages
Revisora y vocal Treball de fi de Grau de Educación infantil
Método Olivera. Caonductes motrius intel·ligents- Laura Sanz – 29/05/2018
El mètode Aucouturier en sis escoles -  Debora Perez – 30/05/2018
Expressió corporal i autisme. Comparativa entre dos infants amb i sense autisme -Mireia Porto – 30/05/2018
El treball del mpoviment corporal en clases de música- Marina Teixidó – 30/05/2018